16 milijonov nepovratnih sredstev za pomoč evropskim MSP na področju intelektualne lastnine

11. 01. 2022

Urad EU za intelektualno lastnino (European Union Intellectual Property Office - EUIPO) je objavil razpis za pomoč malim in srednjim podjetjem (MSP) s sedežem v EU na področju intelektualne lastnine.

Financiranje bo potekalo v obliki dveh vrednotnic za intelektualno lastnino, s katerima se bodo sofinancirale:

  • dejavnosti, povezane z znamkami in modeli ter storitev predhodnega pregleda pravic intelektualne lastnine - IP Scan (vrednotnica 1),
  • dejavnosti, povezane s patenti (vrednotnica 2).

Urad RS za intelektualno lastnino pri izvajanju storitve IP Scan tudi v letu 2022 ne sodeluje, saj za inovativna MSP s sedežem v Sloveniji izvaja podobno storitev (Prva informacija o intelektualni lastnini - Prva i) brezplačno. Skupni proračun, ki je v letu 2022 na voljo za sofinanciranje dejavnosti, je ocenjen na 16 milijonov evrov. Vsako MSP lahko zaprosi za največ eno vrednotnico 1 in eno vrednotnico 2. Glede na vrsto dejavnosti se bodo uporabljala naslednja pravila sofinanciranja:

  • prijave znamk in modelov v EU: 75 % upravičenih pristojbin za regionalne ali nacionalne znamke ali modele v državah članicah EU, znamke EU ali registrirane modele Skupnosti,
  • prijave znamke in modelov zunaj  EU: 50 % upravičenih pristojbin za vloge prek madridskega ali haaškega sistema, vključno z osnovnimi pristojbinami in pristojbinami za imenovanje za države nečlanice EU,
  • nacionalni patenti: 50 % upravičenih pristojbin za podelitev nacionalnega patenta v državah članicah EU.

Najvišji znesek vrednotnice 1 na upravičenca je 1500 EUR, vrednotnice 2 pa 750 EUR.

Vloge na letošnji razpis je možno oddati od 10. januarja 2022 do 16. decembra 2022. Pred oddajo prijave se morate registrirati oziroma predhodno ustvariti uporabniški račun.

Razpis se izvaja v okviru pobude Ideas Powered for Business SME Fund in je del akcijskega načrta Evropske komisije za intelektualno lastnino. Pobudo sofinancirata Evropska komisija in EUIPO, izvaja pa se v sodelovanju z nacionalnimi in regionalni uradi za intelektualno lastnino iz EU.

Na spletni strani EUIPO so  na voljo podrobnejše informacije o razpisu (v angleškem jeziku).

VIR:GOV.SI

Nazaj

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.