Video seminarji

Zagotavljanje neprekinjenega delovanja podjetja in kapitalske ustreznosti v negotovih razmerah

Nič nas ni pripravilo na situacijo, v kateri smo se znašli. V tem času je še kako pomembno, da podjetja poskrbijo za stabilno ustvarjanje pozitivnega denarnega toka, ohranjanje kapitalske ustreznosti in v spremenjenih razmerah ohranijo zdravo poslovno-finančno jedro.

Tudi podjetja, ki niso utrpela upada prihodkov, imajo v tem času veliko ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.