Najnovejše na portalu

Aktualno

Umar: postopno okrevanje gospodarske aktivnosti v negotovih razmerah

Posledice epidemije COVID-19 so v celotnem evrskem območju povzročile globok upad gospodarske aktivnosti v drugem četrtletju, ob razmeroma robustnem okrevanju aktivnosti v poletnih mesecih pa so mednarodne institucije nekoliko izboljšale napovedi za

Aktualno

56,6 milijonov evrov mikrokreditov za omilitev posledic COVID-19

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je objavil javni razpis z namenom zagotavitve ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne in Zahodne Slovenije ter hitrega in ugodnega financiranja za omilitev pos

Aktualno

Vlada potrdila predlog Zakona o Javni agenciji Republike Slovenije za trg, varnost prometa in potrošnike in Javni agenciji Republike Slovenije za finančne trge

Vlada je na današnji dopisni seji določila besedilo predloga Zakona o Javni agenciji Republike Slovenije za trg, varnost prometa in potrošnike in Javni agenciji Republiki Slovenije za finančne trge, ki predlaga ustanovitev Javne agencije Republike Sl

Aktualno

Kako lahko znižate akontacijo davka že med letom, če zaradi posledic koronavirusa pričakujete nižji poslovni rezultat?

Podjetja in podjetniki imajo že po samem Zakonu o davčnem postopku (ZDavP-2) možnost vložiti zahtevo za spremembo predhodne akontacije oziroma akontacije dohodnine ter akontacije davka od dohodkov pravnih oseb, če pričakujejo nižji poslovni rezultat

Vprašanje

Področja odkrivanja goljufij pri računovodskem poročanju

Na katerih področjih pogosto prihaja do napačnega poročanja in ali to pomeni tudi goljufijo? Želimo se izogniti zavajanju pri poročanju in potrebujemo nabor najpogostejših področij v računovodskih izkazih, kjer prihaja do napak ali zlorab.

Vprašanje

Posredniši posel z vidika DDV in dohodnine

Odpiramo dejavnost drop shippinga in sicer: Stranka A bi posredovala pri dobavitelju B (Kitajska), da proda in odpošlje blago kupcu C (ZDA). Blago na ozemlje Slo ne bi nikoli prišlo, šlo naj bi direktno iz Kitajske v Zda. Račun bi dobavitelj B posredoval posredniku A. Ta bi potem skupaj s svojo provizijo fakturiral kupcu C. Kako bi dejavnost najlažje zapeljali – v kolikor bi bil normiranec, je slaba stran da bi plačal dohodnino od celotne vrednosti, ne le od provizije. Temu se lahko izogne le, da deluje v tujem imenu za tuj račun, ampak v tem primeru bi kupec potem na kopiji fakture videl dejansko ceno, kar pa posredniku ni v interesu. Kako bi tu bilo z DDV? Zaradi storitev v tujini bi moral pridobiti posebno ID številko. Kaj se dejansko šteje v promet stranke A glede ddv. Kakšna pot bi bila po vaši presoji najenostavnejša, da je stranka A na varni strani glede obdavčitve v SLO. Tako z vidika ddv kot dohodnine.

Aktualno

Nova objava v rubriki Management

V rubriki Managemet smo objavili prispevek z naslovom Vračilo prejetih sredstev protikoronskih ukrepov v primeru izplačil dobičkov

Aktualno

Objavljena so letna poročila za leto 2019

Sedaj lahko na spletni strani Ajpesa prevrite objavljena letna poročila za leto 2019.

Vprašanje

Značilnosti podjetij z visokim tveganjem bankrota

Kakšne so značilnosti slabo stoječih podjetij oziroma podjetij z visokim tveganjem bankrota?

Vprašanje

Prevzem ali združitev

Kako izberemo podjetje primerno za prevzem ali združitev?

Vprašanje

Obračun DDV pri oddajanju poslovnih prostorov

Kot s.p. smo dali v najem poslovne prostore, z najemnino 500 EUR. Zanima me ali obračunamo DDV?

Vprašanje

Trajanje izvršbe na dolžnikova denarna sredstva

V zvezi s trajanjem postopka izvršbe me zanima, koliko časa običajno traja izvršba na dolžnikova denarna sredstva?

Aktualno

Analizirajte finančne izkaze

Pravilna analiza finančnih izkazov je pomembna

Aktualno

Finančni menedžment

Za vse tiste, ki se na dnevni ravni srečujete s finančnimi temami

Vprašanje

Težave samo v slabih podjetjih?

Ali zaidejo v težave samo slaba podjetja ali tudi dobra podjetja?

Vprašanje

Boniteta podjetja

Kako lahko izboljšamo boniteto podjetja?

Vprašanje

Gibanje koeficienta verjetnosti

Kako je mogoče, da se koeficient verjetnosti do sredine povečuje od 0,05 na 0,50, potem zmanjšuje od 0,50 nazaj na 0,05, indeksi pa kar rastejo?

Vprašanje

Vrednotenje in operativni leazing

Kako se pri vrednotenju upoštevajo operativni lizingi?

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.