Najnovejše na portalu

Vprašanje

Nakup blaga v Nemčiji in dobava v Nemčiji. Kako je z DDV?

Imamo sledeč primer. Od podjetja, s sedežem v Nemčiji, bomo kupili material, ki bo dostavljen direkt v drugo podjetje, tudi v Nemčiji. Se pravi blago ne bo prispelo v SLO ampak bo ostalo v NEM (iz enega podjetja, v drugo podjetje). Od prvega podjetja iz Nemčije, bomo dobili fakturo za nabavljeno blago in isto blago potem zaračunali podjetju v Nemčiji, v katerega bo blago dostavljeno. Kako je z vidika DDV? Na kaj moramo bit vse pozorni in kakšne dokumente moramo vse uredit, da bo zadeva nesporna. To bo v bodoče tekoča, vsakomesečna zadeva.

Vprašanje

Olajšava ob nakupu električnega avtomobila

Če podjetje kupi električni avto, dobi subvencijo. Ali v tem primeru podjetje dobi davčno olajšavo?

Vprašanje

Davčna olajšava v primeru plačila avansa v enem letu in pridobitve v naslednjem letu

Podjetje je plačalo avansni račun za osnovno sredstvo v letu 2023. To osnovno sredstvo je podjetje dobilo v letu 2024. V katerem letu je davčna olajšava, če sploh ?

Vprašanje

Glavni ali drugi delodajalec pri obračunu obveznega zdravstvenega prispevka

Zanima me glede pravila glavnega ali drugega delodajalca pri obračunu obveznega zdravstvenega prispevka. Če je delavec npr. polovico meseca še na starševskem dopustu, drugo polovico pa že nastopi delo. Je v tem primeru smiselno, da delavec poda Izjavo in je glavni delodajalec podjetje pri katerem je zaposlen in drugi delodajalec MDDSZ? Če je manj kot polovico dni na starševskem dopustu pa ravno obratno? Kako svetovati delavcu? Morda najbolje obrazložitev na primerih. Kaj pa je za podjetje bolje? Komu je potrebno oddati to izjavo in na kakšen način - gre za elektronsko oddajo?

Vprašanje

Olajšava po 55.b čl. ZDDPO

Oktobra 2022 smo zaposlili osebo mlajšo od 25 let. Konec istega leta nismo presegli povprečnega števila zaposlenih, tako olajšave po 55.b čl. ZDDPO nismo mogli upoštevati. Konec leta 2023 presegamo povprešno število zaposlenih. Ali lahko v tem letu upoštevamo olajšavo?

Vprašanje

Pripadajoča dnevnica za napotitev več kot 30 dni

Zanima me na konkretnem primeru, npr. v januarju imam primer, da je delavec v obdobju od 3.1. do 07.1. opravljal redno delo v SLO, z 08.01. je pa napoten na delo v tujino, za napotitev že vem, da bo trajala več kot 30 dni. Ali bi morala v januarju obračunati za obdobje od 08.01 - 31.01. dnevnico, ali če že v začetku vem, da bo napotitev daljša od 30 dni, obračunam povračila stroškov prehrane kot pri napotitvah daljših od 30 dni (po 14,33 €)?

Vprašanje

Obračun dnevnic glede na čas napotitve

Ali se dnevnice obračunavajo glede na mesec, koliko dolgo je v določenem mesecu trajala napotitev (npr. v januarju 24 dni) ali da se vzame kot celotna napotitev, ki bo trajala več kot 30 dni (npr. 60 dni ali več, od januarja do marca)?

Vprašanje

Naročanje z uporabo postopka s pogajanji brez predhodne objave zaradi nujnosti dobave

Neurje je uničilo streho ter poplavilo javni zavod. Ali lahko uničeno pohištveno opremo naročimo po postopku s pogajanji brez predhodne objave po č) točki 46. člena ZJN-3? Ali je razlog nujnosti izpolnjen, če po rednem postopku izbrani ponudnik ne bi pravočasno pridobil materiala za izdelavo pohištva do 31.8.2023? Je začetek šolskega leta dovolj utemeljen razlog? Smo v dvomu, ker v danem primeru ni ogroženo premoženje šole kot npr. pri sanaciji strehe po neurju, za katero smo izvedli omenjeni postopek, saj bi se sicer na objektu delala še večja škoda. Razlog nujnosti je predvsem, da se izobraževalni proces ne bi mogel pričeti izvajati v takšni obliki, kot bi se sicer.

Vprašanje

Odbitek vstopnega DDV od nakupa stanovanja

Podjetje je kupilo novo stanovanje, ki ga bo oddajalo v najem fizični osebi. Stanovanje je bilo kupljeno z 9,5% ddv-jem. Ali si podjetje lahko odbije vstopni ddv od nakupa stanovanja in nakupa opreme za stanovanje.

Vprašanje

Obračun DDV v primeru najema premične opreme

Gre za storitev najema blagajne, tehnične podpore in razvoja progrmske opreme po naročilu s strani avstrijskega partnerja (davčni zavezanec). Oprema pa je bila nameščena na dogodku v Sloveniji. Kako je z obračunom ddv-ja?

Aktualno

Objavljeni polletni javnofinančni podatki

Objavljamo drugo izdajo prenovljene publikacije Javnofinančna gibanja, v kateri s pomočjo grafov in tabel prikazujemo zbirne podatke realiziranih javnofinančnih tokov v Republiki Sloveniji na četrtletni ravni.

Aktualno

Vasle: ECB bo s prilagoditvijo denarne politike stabilizirala inflacijo

Svet Evropske centralne banke (ECB) je ob solidni gospodarski aktivnosti, vse širše osnovani inflaciji in povečanju negotovosti v četrtek prilagodil denarno politiko.

Aktualno

Creditreform Rating potrdila bonitetno oceno Republike Slovenije AA-, s stabilnimi obeti

V petek, 14. januarja 2022, je bonitetna agencija Creditreform Rating potrdila bonitetno oceno Republike Slovenije AA-, s stabilnimi obeti.

Aktualno

16 milijonov nepovratnih sredstev za pomoč evropskim MSP na področju intelektualne lastnine

Urad EU za intelektualno lastnino (European Union Intellectual Property Office - EUIPO) je objavil razpis za pomoč malim in srednjim podjetjem (MSP) s sedežem v EU na področju intelektualne lastnine.

Aktualno

Slovenija z izdajo obveznic dokazuje odličen položaj na kapitalskih trgih

Slovenija je danes uspešno izdala 4-letne obveznice v znesku 1,25 milijarde evrov in 40-letne obveznice v znesku 500 milijonov evrov.

Aktualno

STROKOVNJAK ZA FINANČNI KONTROLING - Izobraževalni program

Program traja 3 tedne in zajema 6 modulov.

Aktualno

Na voljo 40 milijonov evrov posojil za krožno gospodarstvo

Pri SID banki so od leta 2011 za različne namene na voljo povratna sredstva Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SID banke. Zaradi vrnjenih kreditov se je z aprilom 2021 na novo odprl program Naložbe 3, ki je namenjen financiranju nal

Aktualno

PONUJAMO VAM CELOVITO PODPORO IN POMOČ PRI IZVEDBI PROJEKTA ASI 2021

16. 4. 2021 bo Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS objavil še zadnji razpis v tej finančni perspektivi v okviru projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile ASI, na katerem boste lahko pridobili s

Aktualno

Objavljen nov Pregled javnofinančnih gibanj

Objavljamo nov Pregled javnofinančnih gibanj s podatki za prva dva meseca letošnjega leta.

Aktualno

Razvojne spodbude v letu 2021

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo v letu 2021 gospodarstvu namenilo skupno 659,3 milijonov evrov sredstev. Od tega bo iz naslova nepovratnih sredstev na voljo 248,8 milijonov evrov ter 410,5 milijonov evrov povratnih sredstev.

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.