Najnovejše na portalu

Vprašanje

DDV na podlagi 46.člena

Imamo primer ko bi fizična oseba državljan RS z hrvaško davčno številko (oddaja na HR hišo) pri nas kupila izdelke in želi račun brez ddv-a na podlagi 46. člena ZDDV-1? Ali mu lahko izdamo račun brez ddv-a? Fizična oseba ima na HR registriran OIB, vendar je naslov slovenski.

Vprašanje

Prefakturiranje stroška za letalske karte in DDV

Imamo vprašanje v zvezi s prefakturiranjem letalske karte. Zaposleni v javnem sektorju je bil napoten na službeno pot v tujino. Račun za letalsko karto v obe smeri je prejela in plačala občina. Naknadno je zaposleni izrazil željo, da bi strošek letalske karte v eno smer poravnal sam (uporaba v zasebne namene). Račun za polovico letalske karte bomo izstavili zaposlenemu. Zanima nas ali se obračuna DDV.

Vprašanje

Letni dopust in regres delavca, ki mu preneha pogodba o zaposlitvi sredi meseca

Na nas se obračate z vprašanji, kako je z letnim dopustom in regresom delavca, ki mu preneha delovno razmerje sredi meseca.

Aktualno

Objavljeni polletni javnofinančni podatki

Objavljamo drugo izdajo prenovljene publikacije Javnofinančna gibanja, v kateri s pomočjo grafov in tabel prikazujemo zbirne podatke realiziranih javnofinančnih tokov v Republiki Sloveniji na četrtletni ravni.

Vprašanje

Zakonska ureditev izračuna dnevnic

Katera uredba določa način izračunanja dnevnic?

Vprašanje

Samonapotitev samostojnega podjetnika na delo v tujino - A1, DDV za nabave materiala, povračilo stroškov

Samostojni podjetnik je opravil delo za SLO naročnika na nepremičnini v Avstriji. V Avstriji je imel določene stroške (bivanje v hotelu, gorivo, cestnina). Ali je pravilno da za to obdobje sp napiše potni nalog, si obračuna dnevnice in zraven priloži te račune, ki jih potem upoštevamo kot strošek? Kaj je v tem primeru z avstrijskim ddv-jem na teh računih, ga lahko upoštevamo kot strošek ali je davčno nepriznan strošek? Računi za bivanje so izdani na sp, računi za gorivo in cestnino pa ne, podjetnik je uporabil kombi, ki ga ima v osnovnih sredstvih. Napotitev je trajala od 7.4.-10.4.2022.

Vprašanje

Dnevnica v primeru napotitve na delo

Imamo sodelavca v montaži, ki ima v pogodbi delo na podjetju in terenu (mimogrede to imamo zapisano v pogodbi vsi zaposleni). Večinoma dela na sedežu podjetja, na servisih in montaži v tujini je občasno, mogoče do 6x na servisu ali montaži v Sloveniji. Ker dela svoje delo je napoten, kar pomeni da v Sloveniji mu ne pripada dnevnica?

Vprašanje

DDV v primeru izobraževanja v tujini

Dva naša zaposlene se bosta udeležila izobraževanja v Budimpešti, kjer izobraževanje organizira nizozemsko podjetje. Je prav, da nam izstavijo račun z madžarskim DDV-jem ali bi nam morali navesti klavzulo Reverse charge under EU Directive 2006/112/EC in si nato mi naredimo samoobdavčitev?

Vprašanje

Arhiviranje in prilaganje računov za gorivo k skupnemu računu

Pri nas za službeni avto samo eden plačuje manjšo boniteto (do 500 km privat, gorivo oz. stroške plačuje delodajalec), vsi ostali pa plačujejo polno boniteto. Za gorivo pa uporabljamo OMV Routex kartico pri nas in v tujini. Ob koncu meseca mi vse račune vsak posebej tudi (večin podpisane od vodje) prinese. Te račune odlagam k skupnemu računu od OMV, jih pa ne kopiram. Je to pravilno arhiviranje? Jih je sploh potrebno prilagati k skupni fakturi?

Aktualno

Vasle: ECB bo s prilagoditvijo denarne politike stabilizirala inflacijo

Svet Evropske centralne banke (ECB) je ob solidni gospodarski aktivnosti, vse širše osnovani inflaciji in povečanju negotovosti v četrtek prilagodil denarno politiko.

Aktualno

Creditreform Rating potrdila bonitetno oceno Republike Slovenije AA-, s stabilnimi obeti

V petek, 14. januarja 2022, je bonitetna agencija Creditreform Rating potrdila bonitetno oceno Republike Slovenije AA-, s stabilnimi obeti.

Aktualno

16 milijonov nepovratnih sredstev za pomoč evropskim MSP na področju intelektualne lastnine

Urad EU za intelektualno lastnino (European Union Intellectual Property Office - EUIPO) je objavil razpis za pomoč malim in srednjim podjetjem (MSP) s sedežem v EU na področju intelektualne lastnine.

Aktualno

Slovenija z izdajo obveznic dokazuje odličen položaj na kapitalskih trgih

Slovenija je danes uspešno izdala 4-letne obveznice v znesku 1,25 milijarde evrov in 40-letne obveznice v znesku 500 milijonov evrov.

Aktualno

STROKOVNJAK ZA FINANČNI KONTROLING - Izobraževalni program

Program traja 3 tedne in zajema 6 modulov.

Aktualno

Na voljo 40 milijonov evrov posojil za krožno gospodarstvo

Pri SID banki so od leta 2011 za različne namene na voljo povratna sredstva Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SID banke. Zaradi vrnjenih kreditov se je z aprilom 2021 na novo odprl program Naložbe 3, ki je namenjen financiranju nal

Aktualno

PONUJAMO VAM CELOVITO PODPORO IN POMOČ PRI IZVEDBI PROJEKTA ASI 2021

16. 4. 2021 bo Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS objavil še zadnji razpis v tej finančni perspektivi v okviru projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile ASI, na katerem boste lahko pridobili s

Aktualno

Objavljen nov Pregled javnofinančnih gibanj

Objavljamo nov Pregled javnofinančnih gibanj s podatki za prva dva meseca letošnjega leta.

Vprašanje

Prelivanje dobička med povezanimi družbami

Kaj naj naredimo, če ima matična firma (mama) izgubo, hčerinska pa dobiček? Ali se kako lahko preliva dobiček od hčere k mami in kakšne so davčne posledice?

Aktualno

Razvojne spodbude v letu 2021

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo v letu 2021 gospodarstvu namenilo skupno 659,3 milijonov evrov sredstev. Od tega bo iz naslova nepovratnih sredstev na voljo 248,8 milijonov evrov ter 410,5 milijonov evrov povratnih sredstev.

Vprašanje

Področja odkrivanja goljufij pri računovodskem poročanju

Na katerih področjih pogosto prihaja do napačnega poročanja in ali to pomeni tudi goljufijo? Želimo se izogniti zavajanju pri poročanju in potrebujemo nabor najpogostejših področij v računovodskih izkazih, kjer prihaja do napak ali zlorab.

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.