Vprašanja in odgovori

Prelivanje dobička med povezanimi družbami

Kaj naj naredimo, če ima matična firma (mama) izgubo, hčerinska pa dobiček? Ali se kako lahko preliva dobiček od hčere k mami in kakšne so davčne posledice?

Področja odkrivanja goljufij pri računovodskem poročanju

Na katerih področjih pogosto prihaja do napačnega poročanja in ali to pomeni tudi goljufijo? Želimo se izogniti zavajanju pri poročanju in potrebujemo nabor najpogostejših področij v računovodskih izkazih, kjer prihaja do napak ali zlorab.

Posredniši posel z vidika DDV in dohodnine

Odpiramo dejavnost drop shippinga in sicer: Stranka A bi posredovala pri dobavitelju B (Kitajska), da proda in odpošlje blago kupcu C (ZDA). Blago na ozemlje Slo ne bi nikoli prišlo, šlo naj bi direktno iz Kitajske v Zda. Račun bi dobavitelj B posredoval posredniku A. Ta bi potem skupaj s svojo provizijo fakturiral kupcu C. Kako bi dejavnost najlažje zapeljali – v kolikor bi bil normiranec, je slaba stran da bi plačal dohodnino od celotne vrednosti, ne le od provizije. Temu se lahko izogne le, da deluje v tujem imenu za tuj račun, ampak v tem primeru bi kupec potem na kopiji fakture videl dejansko ceno, kar pa posredniku ni v interesu. Kako bi tu bilo z DDV? Zaradi storitev v tujini bi moral pridobiti posebno ID številko. Kaj se dejansko šteje v promet stranke A glede ddv. Kakšna pot bi bila po vaši presoji najenostavnejša, da je stranka A na varni strani glede obdavčitve v SLO. Tako z vidika ddv kot dohodnine.

Prevzem ali združitev

Kako izberemo podjetje primerno za prevzem ali združitev?

Značilnosti podjetij z visokim tveganjem bankrota

Kakšne so značilnosti slabo stoječih podjetij oziroma podjetij z visokim tveganjem bankrota?

Obračun DDV pri oddajanju poslovnih prostorov

Kot s.p. smo dali v najem poslovne prostore, z najemnino 500 EUR. Zanima me ali obračunamo DDV?

Trajanje izvršbe na dolžnikova denarna sredstva

V zvezi s trajanjem postopka izvršbe me zanima, koliko časa običajno traja izvršba na dolžnikova denarna sredstva?

Prvi pokazatelj težav v podjetju

Kako najhitreje ugotovimo, da gre v podjetju nekaj grozno narobe?

Vpliv likvidnosti na poslovanje

Kako vpliva povečanje obsega poslovanja na likvidnost?

IRR in kdaj se investicija izplača

Naredili smo napovedi za nove investicije in izračunali IRR (internal rate of return / notranjo stopnjo donosa). Kakšen mora biti IRR, da se nam investicija izplača?

Prevzem podjetja

Kakšen je običajni postopek prevzema podjetja?

Sinergije pri prevzemih in združitvi

Kako ocenimo sinergije pri prevzemu ali združitvi?

Vrednotenje in operativni leazing

Kako se pri vrednotenju upoštevajo operativni lizingi?

Gibanje koeficienta verjetnosti

Kako je mogoče, da se koeficient verjetnosti do sredine povečuje od 0,05 na 0,50, potem zmanjšuje od 0,50 nazaj na 0,05, indeksi pa kar rastejo?

Boniteta podjetja

Kako lahko izboljšamo boniteto podjetja?

Težave samo v slabih podjetjih?

Ali zaidejo v težave samo slaba podjetja ali tudi dobra podjetja?

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.