Zavarovanja terjatev

Evropska sredstva

Dolžniško financiranje osnovnih sredstev s primeri

Izterjava in obvladovanje plačilne discipline

Strateško načrtovanje poslovanja

Vodenje ekipe

Dolžniški vrednostni papirji

Primeri knjižb

Likvidnost poslovanja

Vračilo prejetih sredstev protikorinskih ukrepov v primeru izplačil dobičkov

Podjetniške finance

Odškodninska odgovornost direktorjev

Davki

Javna naročila

Osnovni koncept finančnega menedžmenta

Obvladovanje finančnih tveganj in izvedeni finančni instrumenti

Investicije

Prenehanje družbe

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.