Analizirajte finančne izkaze

06. 06. 2018

Pravilna analiza finančnih izkazov je pomembna

Finančna analiza zajema podatke iz računovodskih izkazov in druge računovodsko-finančne dokumentacije. Z njo ugotovimo premoženjsko finančno stanje podjetja. Na podlagi ugotovitev pa se lahko lažje odločimo za novo sodelovanje s še neznanimi ali obnovimo pogodbe že obstoječimi poslovnimi partnerji.

Udeležite se našega seminarja Analiza finančnih izkazov po katerem boste:

  • razumeli vsebino in pomen ekonomskih kategorij iz izkaza poslovnega izida, bilance stanja in izkaza denarnih tokov,
  • znali izračunati vse pomembne računovodske kazalnike,
  • razumeli njihov pomen in vpliv na poslovno odločanje.

Prijave: https://www.zfm.si/racunovodstvo-in-finance/racunovodstvo-in-finance-seminarji-in-e-seminarji/analiza-financnih-kazalnikov.html

Nazaj

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.