Creditreform Rating potrdila bonitetno oceno Republike Slovenije AA-, s stabilnimi obeti

17. 01. 2022

V petek, 14. januarja 2022, je bonitetna agencija Creditreform Rating potrdila bonitetno oceno Republike Slovenije AA-, s stabilnimi obeti.

Agencija v poročilu predstavi glavne dejavnike za visoko bonitetno oceno.

Kot prvega navede izjemno raznoliko gospodarstvo, ki se ponaša z močnim trendom rasti in fleksibilnim trgom dela. Agencija pričakuje, da bo gospodarska rast še naprej višja od rasti v evro območju.

Nadalje poudari obete konstruktivne srednjeročne rasti, ki pa jo na dolgi rok lahko ogrozi nepravočasna uvedba reform na področju demografskih sprememb in področju zdravstva. Ob tem agencija poudari, da je bil viden napredek na področju reforme dolgotrajne oskrbe že narejen.    

K visoki bonitetni oceni prispeva tudi članstvo Slovenije v EU oziroma v ekonomsko monetarni uniji. Agencija pa ocenjuje, da bližajoče volitve ob politični razdrobljenosti prinašajo nekoliko negotovosti glede politične stabilnosti in reformnega napredka.

Pomemben dejavnik visoke bonitetne ocene Slovenije Credireform Rating vidi tudi v napovedih znižanja javnega dolga v naslednjih letih. Preudarno upravljanje z dolgom, ugoden obseg likvidnostne rezerve in visoka dostopnost virov financiranja znižujejo fiskalna tveganja.

Zunanjetrgovinska tveganja, ki so povezana z majhnim in odprtim gospodarstvom, agencija vidi kot obvladljiva, saj so podprta s presežkom tekočega računa plačilne bilance in ugodno mednarodno investicijsko pozicijo.


VIR:GOV.SI

Nazaj

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.