Evropska direktiva o trgih finančnih instrumentov

06. 06. 2018

Finančni instrumenti

V začetku leta sta začeli veljati prenovljena evropska direktiva o trgih finančnih instrumentov in spremljajoča uredba, ki naj bi na podlagi naukov minule krize izboljšali delovanje finančnih trgov v smeri večje preglednosti, učinkovitosti in odpornosti ter okrepili varstvo vlagateljev.

Vlada je predlog zakona o trgu finančnih instrumentov, s katerim bi Slovenija v svoj pravni red prenesla omenjene spremembe evropske zakonodaje, sprejela februarja, a DZ v iztekajočem se sklicu za njegovo sprejetje ni našel časa, tako da ga bo morala nova vlada vložiti še enkrat.

Vir: Svet kapitala; https://svetkapitala.delo.si/aktualno/zdruzenje-bank-slovenije-danes-v-ljubljani-bancna-konferenca-5807

Nazaj

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.