Objavljeni polletni javnofinančni podatki

29. 07. 2022

Objavljamo drugo izdajo prenovljene publikacije Javnofinančna gibanja, v kateri s pomočjo grafov in tabel prikazujemo zbirne podatke realiziranih javnofinančnih tokov v Republiki Sloveniji na četrtletni ravni.

V prvi polovici letošnjega leta se je v državni proračun nateklo približno 6,4 milijarde evrov prihodkov, odhodki pa so obsegali okoli 6.5 milijarde evrov. Primanjkljaj državnega proračuna je ob polletju tako znašal 125 milijonov evrov.

Poleg že znanih podatkov štirih blagajn javnega financiranja (državni proračun, zdravstvena blagajna, pokojninska blagajna in proračuni občin) in skupne konsolidirane bilance štirih blagajn v prenovljeni publikaciji Javnofinančna gibanja predstavljamo tudi javnofinančne podatke v najširšem smislu, torej na ravni sektorja država, ki poleg štirih blagajn vključuje tudi tokove drugih enot, ki so, skladno z metodologijo ESA2010, uvrščene v sektor država. Četrtletne ocene prihodkov in odhodkov sektorja država so preračunane skladno z metodologijo GFS 2014 in temeljijo na denarnem toku. V tokratni publikaciji, poleg podatkov centralne države in skladov socialne varnosti za prvo polletje letos, prikazujemo tudi podatke sektorja država za prvo letošnje četrtletje.

Prvič v tej publikaciji so predstavljeni tudi konsolidirani javnofinančni izdatki štirih blagajn javnega financiranja po namenih, kot jih določa klasifikacija funkcij države (COFOG).

Tekoči podatki blagajn javnega financiranja ostajajo dostopni v temi Fiskalna in javnofinančna politika v obliki serij od leta 1992 dalje in se še naprej objavljajo na mesečni ravni.

VIR:GOV.SI

Nazaj

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.