PONUJAMO VAM CELOVITO PODPORO IN POMOČ PRI IZVEDBI PROJEKTA ASI 2021

15. 04. 2021

16. 4. 2021 bo Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS objavil še zadnji razpis v tej finančni perspektivi v okviru projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile ASI, na katerem boste lahko pridobili s

KLJUČNI POUDARKI RAZPISA:

 • na razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah ali po Zakonu o zadrugah;

 • zaposleni, za katere boste pridobili sredstva, morajo biti stari 50 let ali več na dan objave razpisa;

 • eden od pogojev za možnost sofinanciranja je, da mora imeti podjetje / organizacija, na dan objave najmanj 5 zaposlenih, od tega najmanj 3 starejše zaposlene, ki jih bodo vključili v usposabljanja.

Naš cilj je, da vam kot našemu pomembnemu poslovnemu partnerju pomagamo, da za vaše zaposlene izkoristite kar največ nepovratnih sredstev in vam zagotovimo, da bo investicija vašega časa in denarja v pripravo tako razpisne dokumentacije kot poročanja tekla brez zapletov.


Sodelovanje z nami vam prinaša ključne prednosti:

V okviru Forum Akademije izvajamo za vas celotno paleto aktivnosti v okviru razpisa »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile«:

SKLOP A

 • Izdelava strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih

SKLOP B

 • Izdelava načrta osebnega in poklicnega razvoja starejših zaposlenih NOPR

 • Administrativno vodenje projekta – najava izobraževanj, izdelava zahtevkov za povračila sredstev in izdelava zaključnih poročil, spremljanje rezultatov in izvedbe projekta ter komunikacija z Javnim skladom

 • Izobraževanja – posebej prilagojena – v skladu s strategijo, osebnimi načrti zaposlenega in potrebami podjetja

Za vas bomo brezplačno:

 • nudili vso administrativno podporo in strokovno pomoč pri pridobitvi sredstev,

 • naredili strokovno analizo vaših potreb,

 • definirali cilje usposabljanj,

 • pripravili vašim potrebam prilagojen, strokoven, praktično naravnan izobraževalni program usposabljanj – vsakega izmed programov lahko izvedemo za večje število udeležencev tudi pri vas v podjetju – izobraževalni programi TUKAJ,

 • koordinirali termine usposabljanj,

 • po zaključku usposabljanja naredili analizo doseganja želenih ciljev.

Nazaj

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

 • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
 • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
 • uporabna orodja za finančno poročanje,
 • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.