Slovenija z izdajo obveznic dokazuje odličen položaj na kapitalskih trgih

06. 01. 2022

Slovenija je danes uspešno izdala 4-letne obveznice v znesku 1,25 milijarde evrov in 40-letne obveznice v znesku 500 milijonov evrov.

Donos 4-letne obveznice je ponovno negativen – 0,241 %, kar pomeni, da bo proračun prejel 12,3 milijona evrov. Donos 40-letne obveznice je 1,183 %, kar dokazuje odličen položaj države na kapitalskih trgih.

Zadolževanje po negativni obrestni meri pomeni, da bo Slovenija prejela več denarja, kot ga bo morala plačati. Dokazuje tudi, da je politika vlade učinkovita in uspešna.

Britanski tednik The Economist je Slovenijo uvrstil med zmagovalke pandemije covida-19. Analizirali so gibanje petih kategorij gospodarskih in finančnih podatkov v 23 najbolj razvitih članicah Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj v času pandemije, Slovenijo pa so uvrstili na drugo mesto.

Učinkovitost vladne politike pa potrjuje tudi stabilnost bonitetnih ocen Slovenije v obdobju pandemije. Slovenija pri vlagateljih uživa ugled trdne in zaupanja vredne države, visoke bonitetne ocene pa nam zagotavljajo tudi nemoten dostop do financiranja na mednarodnih kapitalskih trgih po ugodnih obrestnih merah. To potrjuje tudi današnja izdaja obveznic.

Nazaj

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.