STROKOVNJAK ZA FINANČNI KONTROLING - Izobraževalni program

07. 05. 2021

Program traja 3 tedne in zajema 6 modulov.

V vsakem podjetju, ki deluje v smeri doseganja nekega cilja ali ciljev, je modro usposobiti strokovnjaka, ki bo deloval na način, ki bo menedžment obvaroval pred sprejemanjem neučinkovitih poslovnih odločitev ali odločitev, ki temeljijo na osebnih interesih ali interesih oddelkov.

V podjetjih, ki stremijo k odličnosti, je ta vloga je rezervirana za kontrolerje, ki zagotavljajo preglednost poslovnih rezultatov, financ, procesov in strategij, ter s tem prispevajo k večji gospodarski učinkovitosti.

Vse navedeno omogoča podjetju krepitev konkurenčne moči, večanje pogajalske pozicije, prilagajanje spremembam v okolju, doseganje zahtevane dobičkonosnosti poslovanja.

Za to pa morate:

 • vedeti, katere številčne podatke in analize posredovati menedžmentu in kako jih pripraviti;
 • vedeti, kako ugotovitve in informacije na ustrezen način predstaviti menedžmentu;
 • zagotoviti, da jih bo menedžment razumel;
 • vedeti, kako sisteme ustrezno nadzorovati.

V sodelovanju z izkušenima strokovnjakinjama s področja kontrolinga in z izkušnjami iz prakse smo posebej za vas pripravili izobraževalni program za pridobitev certifikata.

Program obsega:

 • tri interaktivne praktične online delavnice,
 • dostop do portala Finančni menedžment in kontroling in online izdajo priročnika Finančni menedžment in kontroling,
 • dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsa gradiva in pomembne informacije o poteku izobraževalnega programa.

Program je namenjen:

 • Vsem, ki delujejo na področju finančnega kontrolinga in želijo osvežiti znanje, deliti izkušnje z drugimi.
 • Vsem, ki se pripravljajo na delo finančnega kontrolinga.
 • Posameznikom, ki vsebinsko pomembno sodelujejo v procesu načrtovanja in spremljanja uspešnosti poslovanja podjetja in sprejemajo (ali pomembno vplivajo na) ključne poslovne in finančne odločitve v podjetju.

Ob koncu programa boste opravili preverjanje znanja in pridobili certifikat Strokovnjak za finančni kontroling kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenskem in angleškem jeziku.

Nadgradite svoje znanje in veščine, izmenjajte izkušnje iz prakse!

Koristi

Izobraževalni program vam omogoča, da boste:

 • znali na podlagi pravih informacij pravočasno sprejemati potrebne ukrepe za dosego načrtovanih ciljev;
 • menedžmentu znali nuditi podporo pri sprejemanju odločitev;
 • uspešno načrtovali kratkoročne in dolgoročne cilje;
 • vedeli, kakšne so vaše odgovornosti in kako jih izpolnjevati v praksi;
 • dobili odgovore na vaša konkretna vprašanja, izmenjali izkušnje iz prakse in se povezali s kolegi iz stroke.

Kompetence, ki jih boste pridobili:

 • kritično mišljenje;
 • poznavanje ključnih dejavnikov in sprožilcev uspešnosti podjetja v negotovih časih;
 • poglobljeno zavedanja o vplivu okolja, konkurence, timskega dela v negotovih časih;
 • sposobnost kvalitetne strokovne podpore vodstvu za odločanje, postavljanje temeljnih ciljev in aktivnosti za dosego le teh kot tudi strokovne podpore ustreznega in pravočasnega ukrepanja.

POVEZAVA: https://www.zfm.si/izdelek/strokovnjak-za-financni-kontroling/

Nazaj

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

 • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
 • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
 • uporabna orodja za finančno poročanje,
 • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.