Vlada potrdila predlog Zakona o Javni agenciji Republike Slovenije za trg, varnost prometa in potrošnike in Javni agenciji Republike Slovenije za finančne trge

15. 10. 2020

Vlada je na današnji dopisni seji določila besedilo predloga Zakona o Javni agenciji Republike Slovenije za trg, varnost prometa in potrošnike in Javni agenciji Republiki Slovenije za finančne trge, ki predlaga ustanovitev Javne agencije Republike Sl

Javna agencija Republike Slovenija za trg, varnost prometa in potrošnike bo opravljala naloge na področju trga z energijo, elektronskih komunikacij, poštnih storitev, medijev in avdiovizualnih storitev, prometa, zagotavljanja varstva konkurence in varstva potrošnikov in bo nastala s spojitvijo Agencije Republike Slovenije za energijo, Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa, Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije, Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije in Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence. Na Javno agencijo Republike za trg, varnost prometa in potrošnike se bodo prenesle tudi nekatere naloge s področja varstva potrošnikov, ki jih opravlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Organa Javne agencije Republike Slovenije za trg, varnost prometa in potrošnike sta svet in uprava. Svet bo sestavljalo sedem članov in bodo imenovani za dobo šestih let, upravo pa bo sestavljalo šest članov, ki bo odločitve sprejemala z večino glasov. Člani uprave bodo imenovani za obdobje petih let in jih bo imenoval Državni zbor Republike Slovenije na predlog Vlade Republike Slovenije na predlogi javnega natečaja sveta. 

Javna agencija Republike Slovenija za finančne trge pa bo opravljala naloge na področju zavarovalnega nadzora in trga vrednostnih papirjev in bo nastala s spojitvijo Agencije za zavarovalni nadzor in Agencije za trg vrednostnih papirjev. 

Organa Javne agencije Republike Slovenije za finančne trge sta svet in uprava. Svet bo sestavljalo pet članov, ki jih bo imenoval Državni zbor Republike Slovenije na predlog vlade na podlagi javnega natečaja, ki ga izvede ministrstvo, pristojno za finance. Upravo pa bodo sestavljali trije člani, ki jih bo imenoval Državni zbor Republike Slovenije na predlog vlade na podlagi javnega natečaja, ki ga bo izvedel svet. Člani sveta in člani uprave bodo imenovani za šest let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Nazaj

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.