Nakup blaga v Nemčiji in dobava v Nemčiji. Kako je z DDV?

Vprašanje:

Imamo sledeč primer. Od podjetja, s sedežem v Nemčiji, bomo kupili material, ki bo dostavljen direkt v drugo podjetje, tudi v Nemčiji. Se pravi blago ne bo prispelo v SLO ampak bo ostalo v NEM (iz enega podjetja, v drugo podjetje). Od prvega podjetja iz Nemčije, bomo dobili fakturo za nabavljeno blago in isto blago potem zaračunali podjetju v Nemčiji, v katerega bo blago dostavljeno. Kako je z vidika DDV? Na kaj moramo bit vse pozorni in kakšne dokumente moramo vse uredit, da bo zadeva nesporna. To bo v bodoče tekoča, vsakomesečna zadeva.

Odgovor:

V vašem primeru je nakup blaga v Nemčiji, ko ostane v Nemčiji in to ni pridobitev blaga iz Nemčije v Slovenijo. Nato blago prodate in je kraj obdavčitve Nemčija, kar pomeni, da se morate pri nemških svetovalcih pozanimati ali ste se dolžni identificirati za DDV v Nemčiji ali ne in kako bi lahko (če sploh) dobili povrnjen nemški DDV, ki vam ga bo zaračunal prodajalec blaga. Prodajalec vam bo zelo verjetno zaračunal nemški DDV, ker bo blago ostalo v Nemčiji.

V izogib ostalim DDV težavam še v Sloveniji vam svetujem, da nakupa ne naredite na vašo slovensko ID št. za DDV, kar pomeni naj na prejetem računu ne bo vaše slovenske ID št. za DDV.

Nazaj

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.