Dolžniški vrednostni papirji

Financiranje z izdajo komercialnih zapisov

V času bančne krize v Sloveniji, ko so banke vedno manj kreditirale podjetja in je bilo posojilo težje dobiti, so se podjetja pri nas med drugim zatekla tudi k alternativnemu zadolževanju na trgu. Ena teh oblik je izdaja komercialnih zapisov. Na račun velike odvisnosti podjetij od financiranja preko bančnih posojil ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.