Dolžniški vrednostni papirji

Financiranje z izdajo komercialnih zapisov

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

V času bančne krize v Sloveniji, ko so banke vedno manj kreditirale podjetja in je bilo posojilo težje dobiti, so se podjetja pri nas med drugim zatekla tudi k alternativnemu zadolževanju na trgu. Ena teh oblik je izdaja komercialnih zapisov. Na račun velike odvisnosti podjetij od financiranja preko bančnih posojil je slovenski kapitalski trg še vedno slabo razvit, tako imamo na eni strani podjetja, ki ne izdajajo dolžniških finančnih instrumentov, in na drugi strani institucionalne vlagatelje, ki še vedno pretežno usmerjajo svoje naložbe v državne obveznice in bančne depozite. Je pa tudi pri nas čedalje bolj razširjena oblika zadolževanja na ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.