Dolžniško financiranje osnovnih sredstev s primeri

Kdaj obveznice in zakaj

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:


Ko se podjetje odloči za izdajo obveznice, to pomeni pridobitev dolgoročnega dolžniškega vira financiranja. Pri sprejemanju odločitve o optimalnem razmerju med lastniškimi in dolžniškimi viri financiranja podjetje pomisli na:

  • tveganost panoge, v kateri deluje; bolj kot je panoga tvegana, več je potrebnega lastniškega kapitala,
  • fleksibilnost; manj kot je podjetje zadolženo, lažje bo prišlo do posojila takrat, ko ga bo potrebovalo,
  • stabilnost poslovanja in denarnega toka; podjetje s stabilnim denarnim tokom pride lažje in ceneje do dolžniškega kapitala,
  • aktivno stran bilance; več likvidnih sredstev ima podjetje na bilanci, lažje se zadolži, saj so v primeru težav sredstva hitreje monetizirana,
  • dobičkonosnost; višji ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.