Izterjava in obvladovanje plačilne discipline

Proces izterjave

Splošno o izterjavi

Neplačane terjatve v veliki meri vplivajo na finančno sposobnost podjetja, zmanjšujejo likvidnost in v najslabšem primeru vodijo v insolventnost podjetja. Izterjava neplačanih zapadlih obveznosti je dobila še posebno velik pomen v zadnjih nekaj letih, ko je zaradi slabih globalnih gospodarskih razmer zadolževanje podjetij veliko dražje oziroma celo ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.