Izterjava in obvladovanje plačilne discipline

Proces izterjave

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Splošno o izterjavi

Neplačane terjatve v veliki meri vplivajo na finančno sposobnost podjetja, zmanjšujejo likvidnost in v najslabšem primeru vodijo v insolventnost podjetja. Izterjava neplačanih zapadlih obveznosti je dobila še posebno velik pomen v zadnjih nekaj letih, ko je zaradi slabih globalnih gospodarskih razmer zadolževanje podjetij veliko dražje oziroma celo onemogočeno, podjetjem pa pomemben vsak priliv sredstev.

Prav zaradi poslabšanja gospodarskih razmer v preteklosti in gospodarske krize, ki je vodila k večji plačilni nesposobnosti (in tudi nedisciplini) subjektov, ki poslujejo s podjetji, so podjetja namenila več časa, delovne sile in tudi sredstev procesu izterjave, bodisi v okviru lastnega oddelka bodisi ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.