Odškodninska odgovornost direktorjev

Splošno o odškodninski odgovornosti

Družba in direktor1 sta v medsebojnem poslovnem (pogodbenem, obligacijskem) razmerju, ki nastane, ko družba (pristojni organ družbe) člana poslovodstva na podlagi njegovega soglasja imenuje za to funkcijo. Navadno družba in član poslovodstva vsebino medsebojnih pravic in obveznosti v zvezi z vodenjem družbe uredita s pogodbo o poslovodenju (imenovana tudi ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.