Strateško načrtovanje poslovanja

Uvod

Uvod

Osnovno vprašanje pri strateškem vodenju je, kaj je in kaj na bo poslovno področje podjetja. Poiskati moramo odgovor na vprašanje, v kateri panogi ali panogah naj podjetje nastopa in kako. To vprašanje lahko razdelimo na vrsto podrejenih vprašanj:

  • Kako naj podjetje razdeli svojo dejavnost v prihodnosti na tradicionalno (že ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.