Strateško načrtovanje poslovanja

Uvod

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Uvod

Osnovno vprašanje pri strateškem vodenju je, kaj je in kaj na bo poslovno področje podjetja. Poiskati moramo odgovor na vprašanje, v kateri panogi ali panogah naj podjetje nastopa in kako. To vprašanje lahko razdelimo na vrsto podrejenih vprašanj:

  • Kako naj podjetje razdeli svojo dejavnost v prihodnosti na tradicionalno (že obstoječe dejavnosti) in novo (nova poslovna področja)? Z odgovorom ugotovimo, kako bomo diverzificirali podjetje v prihodnje.
  • Kako naj podjetje povečuje ali zmanjšuje obseg poslovanja na tradicionalnih poslovnih področjih?
  • S katerimi novimi strateškimi poslovnimi področji se bo podjetje pričelo ukvarjati v prihodnosti? Pri vstopu v novo panogo moramo seveda odgovoriti tudi ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.