Vodenje ekipe

Uspešno vodenje ekipe

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Učinkovita komunikacija in vzpostavitev pretoka informacij

V tem prispevku boste spoznali:

  • povezanost pretoka informacij s strukturo organizacije
  • in kako učinkovito komunicirati oz. še izboljšati svoje veščine komuniciranja.

Učinkovita komunikacija v organizaciji je ključnega pomena za hitro prilagajanje spremembam na trgu. To je še posebej očitno v zadnjih nekaj letih, ko smo v poslovnem svetu priča resnično turbulentnim razmeram. Za uspešno in učinkovito nabavo je poleg pretoka informacij v organizaciji pomembna tudi čim boljša komunikacija z zunanjim svetom.

Pretok informacij in struktura organizacije

Pretok informacij je odvisen od strukture organizacije; močno hierarhična struktura zahteva več časa, da se ustrezne informacije “pretočijo ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.