Zavarovanja terjatev

Instrumenti zavarovanja terjatev

Zakaj je treba zavarovati terjatve?

Skrb in zagotavljanje likvidnosti, zahteva od vsakega podjetnika in menedžerja pred sklenitvijo posla (prodajne pogodbe, najemne pogodbe, transportne pogodbe ipd.) predvidevanje morebitnih likvidnostnih tveganj, ki bi jim bilo izpostavljeno njegovo podjetje, če pogodbeni partner ne bi izpolnil dogovorjenih obveznosti. Možnost neplačila terjatev vodi uspešnega menedžerja ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.