Zavarovanja terjatev

Instrumenti zavarovanja terjatev

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Zakaj je treba zavarovati terjatve?

Skrb in zagotavljanje likvidnosti, zahteva od vsakega podjetnika in menedžerja pred sklenitvijo posla (prodajne pogodbe, najemne pogodbe, transportne pogodbe ipd.) predvidevanje morebitnih likvidnostnih tveganj, ki bi jim bilo izpostavljeno njegovo podjetje, če pogodbeni partner ne bi izpolnil dogovorjenih obveznosti. Možnost neplačila terjatev vodi uspešnega menedžerja v izbiro ustreznega instrumenta zavarovanja, pa naj bo to premoženjski predmet pogodbenega partnerja ali pa premoženjski predmet druge osebe. V nadaljevanju bomo podali povzetek najpomembnejših oblik zavarovanja in dejavnikov, ki jih mora upoštevati upnik.

Najpogostejši instrumenti zavarovanja

Za učinkovito zmanjšanje tveganja neplačila je ključnega pomena izbira pravega instrumenta zavarovanja. Enostavnega ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.