Priprava prijave na razpis

Temelji razumevanja pridobivanja evropskih sredstev ter kdo, kje in kako lahko črpa denar iz nepovratnih sredstev Evropske unije?

Ozadje prijave na razpise, politični okvir in izzivi Evropske unije

Slovenija uživa kot polnopravna članica Evropske unije vse pozitivne učinke skupnega življenja v razširjeni Evropi. To zadeva pametno, trajnostno in vključujočo rast ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.