Priprava prijave na razpis

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Temelji razumevanja pridobivanja evropskih sredstev ter kdo, kje in kako lahko črpa denar iz nepovratnih sredstev Evropske unije?

Ozadje prijave na razpise, politični okvir in izzivi Evropske unije

Slovenija uživa kot polnopravna članica Evropske unije vse pozitivne učinke skupnega življenja v razširjeni Evropi. To zadeva pametno, trajnostno in vključujočo rast, kot jo pojmuje strategija Evropa 2020, njene ekonomske, socialne in okoljevarstvene učinke.

PRISTOP TRIO®: Trije okvirji znanj za uspešno pripravo in vodenje evropskih projektov

Temelj kontinuiranega financiranja lastnega razvoja z evropskimi sredstvi predstavlja PRISTOP TRIO®, ki ga predstavljajo trije okvirji znanj, ki jih je nujno potrebno poznati in obvladati, če ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.