Projektna prijava (projektni ciklus - faza formuliranja in faza financiranja-odločitve)

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Projektna prijava je dokument oziroma zbir razpisnih formularjev in zahtevanih spremljevalnih dokumentov, v katerih združimo vse dosedanje informacije, nastale v fazi priprave na projekt. Gre za cilje, mejnike, časovne, kadrovske in finančne resurse ter ostale gradnike, ki so potrebni za kakovostno oceno ustreznosti projekta.

Dotaknimo se nekaterih bistvenih gradnikov evropskega projekta - kaj naj prijava vsebuje:

 • opis izziva (problema) / potrebe / ideje, ki je pripeljala do projekta,
 • skladnost z evropskimi razvojnimi politikami in globalnimi usmeritvami,
 • splošne cilje projekta, specifične cilje projekta,
 • ciljno skupino in deležnike,
 • evropsko dodano vrednost projekta,
 • detajlne aktivnosti, zbrane v delovnem programu in delovnih paketih,
 • glavne mejnike projekta,
 • časovni ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

 • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
 • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
 • uporabna orodja za finančno poročanje,
 • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.