Oblike prenehanja družbe

Likvidacija

Likvidacija je eden izmed načinov prenehanja pravne osebe. Družba lahko preneha tudi na podlagi stečajnega postopka, s pripojitvijo k drugi družbi ali z združitvijo.

 

Poznamo dve obliki likvidacije, in sicer:

·                     prostovoljno (izvede pravna oseba sama – ureja jo ZGD-1) in

·                     prisilno (izvede sodišče, neodvisno od volje pravne osebe – ureja jo ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.