Arhiviranje in prilaganje računov za gorivo k skupnemu računu

Vprašanje:

Pri nas za službeni avto samo eden plačuje manjšo boniteto (do 500 km privat, gorivo oz. stroške plačuje delodajalec), vsi ostali pa plačujejo polno boniteto. Za gorivo pa uporabljamo OMV Routex kartico pri nas in v tujini. Ob koncu meseca mi vse račune vsak posebej tudi (večin podpisane od vodje) prinese. Te račune odlagam k skupnemu računu od OMV, jih pa ne kopiram. Je to pravilno arhiviranje? Jih je sploh potrebno prilagati k skupni fakturi?

Odgovor:

Predpostavljam, da je iz skupne fakture razvidno tankanje po posameznih vozilih. V kolikor je posamezen delavec zadolžen oziroma uporablja določeno vozilo (tako, da je možno vedno preveriti kateri delavec je tankal določeno vozilo), menim, da je arhiviranje ustrezno (račune naj bodo priloženi k skupnemu računu kot dokazilo).

Nazaj

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.