Davčna olajšava v primeru plačila avansa v enem letu in pridobitve v naslednjem letu

Vprašanje:

Podjetje je plačalo avansni račun za osnovno sredstvo v letu 2023. To osnovno sredstvo je podjetje dobilo v letu 2024. V katerem letu je davčna olajšava, če sploh ?

Odgovor:

Po mnenju FURS-a se olajšava prizna tako za vlaganja v opremo, ki je takoj usposobljena za uporabo, kot za vlaganja v opremo v izdelavi oziroma pripravi. Dani predujmi za opremo, ki se v bilanci stanja izkazujejo pri opredmetenih osnovnih sredstvih, se knjigovodsko izkazujejo kot terjatve in se ne morejo uveljavljati za olajšavo.

Torej, če je podjetje plačalo avansni račun za osnovno sredstvo v letu 2023 in ga prejelo šele v letu 2024, lahko koristi olajšavo šele za obdobje 2024.

Nazaj

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.