DDV na podlagi 46.člena

Vprašanje:

Imamo primer ko bi fizična oseba državljan RS z hrvaško davčno številko (oddaja na HR hišo) pri nas kupila izdelke in želi račun brez ddv-a na podlagi 46. člena ZDDV-1? Ali mu lahko izdamo račun brez ddv-a? Fizična oseba ima na HR registriran OIB, vendar je naslov slovenski.

Odgovor:

V tem primeru se ob dobavi blaga na HR lahko uporabi oprostitev po 46. členu ZDDV-1, če so izpolnjeni določeni zakonski pogoji za oproščeno dobavo blaga v drugo državo članico.

Kraj dobave blaga v drugo državo članico je tam, kjer se prevoz blaga začne (20/1 ZDDV-1). Vendar je v tej državi dobava DDV oproščena, seveda če so izpolnjeni predpisani pogoji, in sicer:

Za uveljavitev oprostitve DDV pri dobavah blaga v drugo državo članico morajo biti izpolnjeni štirje vsebinski pogoji:

  • med dobaviteljem in pridobiteljem mora biti opravljen prenos razpolagalne pravice na blagu, in sicer tako, da pridobitelj z blagom razpolaga kot lastnik;
  • pridobitelj blaga je identificiran za DDV v drugi državi članici kot je dobaviteljeva in je ID-številko za DDV sporočil dobavitelju 8ta pogoj je izpolnjen);
  • dobavitelj mora o dobavi blaga v drugo državo članico poročati v rekapitulacijskem poročilu na obrazcu RP-O in
  • blago mora biti odposlano ali odpeljano z ozemlja Slovenije (izpolnjeni morajo biti pogoji iz 45.a člena Uredbe 282/2011).

Če ti pogoji niso izpolnjeni, se prodaja blaga šteje za domačo dobavo, opravljeno na ozemlju Slovenije, zato mora biti obdavčena s slovenskim DDV.

Nazaj

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.