Dnevnica v primeru napotitve na delo

Vprašanje:

Imamo sodelavca v montaži, ki ima v pogodbi delo na podjetju in terenu (mimogrede to imamo zapisano v pogodbi vsi zaposleni). Večinoma dela na sedežu podjetja, na servisih in montaži v tujini je občasno, mogoče do 6x na servisu ali montaži v Sloveniji. Ker dela svoje delo je napoten, kar pomeni da v Sloveniji mu ne pripada dnevnica?

Odgovor:

Tako je, kadar opravlja delo serviserja oziroma monterja na območju Slovenije in se vsak dan vrača v kraj, kjer prebiva, mu neobdavčena dnevnica ne pripada. Tudi FURS je v svojih pojasnilih že večkrat zapisal, da izraz v »pretežni meri« ne moremo razumeti izključno samo z vidika števila dni, temveč je pomembno tudi ali je narava dela taka, da se izvaja na terenu, torej izven sedeža delodajalca. Iz opisa posameznega delovnega mesta (pogodba o zaposlitvi, sistemizacija delovnih mest, kolektivna pogodba) je razvidno, za kakšno delo gre.

Nazaj

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.