IRR in kdaj se investicija izplača

Vprašanje:

Naredili smo napovedi za nove investicije in izračunali IRR (internal rate of return / notranjo stopnjo donosa). Kakšen mora biti IRR, da se nam investicija izplača?

Odgovor:

IRR predstavlja letno donos. To pomeni, koliko dobimo nazaj v enem letu. IRR v višini 10 odstotkov torej pomeni, da bo minilo 10 let, preden se nam investicija poplača.

Pri določitvi, kateri IRR je za podjetja pravi in pri katerem IRR sprejmemo odločitev za investicijo, je odvisno od alternativ, ki jih ima podjetje. V primeru, da lahko odvečna sredstva naložimo v obveznice, ki prinašajo 11-odstotni letni donos, potem investicija, ki prinaša 10-odstotni donos, ni najbolj smiselna.

Pri odločanju o višini IRR, pri katerem bi bila investicija smiselna, se torej odločamo na podlagi višine oportunitetnega stroška kapitala.  Podjetja običajno upoštevajo, da se mora investicija povrniti najkasneje v petih do sedmih letih, kar pomeni, da mora IRR znašati najmanj 14 odstotkov, priporočljivo pa je, da je okrog 20 odstotkov.

Pri sprejemu investicijskih odločitev pa tudi ne smemo zanemariti dolgoročnega interesa podjetja, saj podjetja velikokrat morajo investirati tudi v sredstva in projekte, katerih pozitivne učinke na donosnost in uspešnost podjetja finančno težko izmerimo.

Nazaj

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.