Prvi pokazatelj težav v podjetju

Vprašanje:

Kako najhitreje ugotovimo, da gre v podjetju nekaj grozno narobe?

Odgovor:

Odgovor na to vprašanje je tesno povezan z likvidnostjo. Če imamo vsak dan manj denarja na bančnem računu in če se celo zgodi, da ne moremo plačati zaposlenih, potem je običajno v podjetju nekaj grozno narobe. Vendar pa je takšna ocena lahko zelo varljiva, saj denarni tok podjetja (vsi denarni pritoki in odtoki) lahko zelo nihajo, še posebej v primeru, da je podjetje izpostavljeno vplivom sezonskosti.

Najenostavnejše in hkrati tudi zanesljivo spremljanje likvidnosti je preko izkaza denarnih tokov. Osredotočimo se predvsem na denarni tok iz poslovanja. Denarni tok iz poslovanja mora biti pozitiven. Podjetja z negativnim denarnim tokom iz poslovanja so največkrat zrela za stečaj, zato je priporočljivo, da (vsaj) denarni tok iz poslovanja spremljamo na mesečni ravni. To nam omogoča, da pravočasno zaznamo negativni trend poslabševanja likvidnosti in sprejmemo ukrepe za ohranitev likvidnosti. 


Nazaj

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.