Obračun DDV pri oddajanju poslovnih prostorov

Vprašanje:

Kot s.p. smo dali v najem poslovne prostore, z najemnino 500 EUR. Zanima me ali obračunamo DDV?

Odgovor:

Glede obračuna DDV je pomembno ali ste podpisali izjavo z najemnikom glede obračuna DDV. Če sta najemodajalec in najemnik (pravna oseba, samostojni podjetnik) podpisala izjavo, jo oba pošljeta prek eDavkov na svojo izpostavo FURS.  V tem primeru se obračuna 22-odstotni davek na dodano vrednost. V primeru, da teh pogojev ne izpolnjujete, mora najemodajalec obračunati in plačati 2-odstotni davek na promet nepremičnin.

Nazaj

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.