Obračun DDV v primeru najema premične opreme

Vprašanje:

Gre za storitev najema blagajne, tehnične podpore in razvoja progrmske opreme po naročilu s strani avstrijskega partnerja (davčni zavezanec). Oprema pa je bila nameščena na dogodku v Sloveniji. Kako je z obračunom ddv-ja?

Odgovor:

Če sta tako izvajalec iz AT kot prejemnik iz SI oba davčna zavezanca z veljavnima ID št. za DDV velja sedeče: Če bi bile transakcije ločene bi imeli razvoj programske opreme, tehnično podporo in najem opreme. Razvoj programske opreme in tehnična podpora je vsebinsko prejem storitev po 25. čl. ZDDV-1. Za najem opreme velja enako, le da ima tu izvajalec iz AT malo več težav, če dlje časa daje v najem opremo v Sloveniji. Vse skupaj je treba gledati z vidika prejemnika v SI. Zanj je to najem blagajne z IT opremo, ki dela. Ker vsebinsko Si ne kupi blagajne, ne pride do pridobitve blaga v SI s strani kupca v SI. Celotna transakcija je najem premične opreme za katero ne velja nobene od izjem v členih od 26 do 30f zato se uporabi splošno pravilo 25. čl. ZDDV-1.

Z vidika prejemnika v SI je to prejem storitev po 25. čl. ZDDV-1 iz EU po kateri je prejemnik dolžan narediti samoobdavčitev in sicer v mesecu (ali obdobju) na katerega se zaračunana storitev nanaša.

Nazaj

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.