Obračun dnevnic glede na čas napotitve

Vprašanje:

Ali se dnevnice obračunavajo glede na mesec, koliko dolgo je v določenem mesecu trajala napotitev (npr. v januarju 24 dni) ali da se vzame kot celotna napotitev, ki bo trajala več kot 30 dni (npr. 60 dni ali več, od januarja do marca)?

Odgovor:

Upošteva se celotno obdobje trajanja napotitve. Npr. če je delavec napoten na delo v tujino od 15.1. do 25.2.2024, pomeni, da je celotno obdobje trajanja napotitve več kot 30 dni in delavcu v tem primeru ne pripada povračilo stroškov prehrane v višini dnevnice, temveč v višini 14,33 eur.

Tukaj je treba opozoriti, da se za prekinitev napotitve šteje le opravljaje dela v Sloveniji. Za prekinitev napotitve se ne šteje primeroma, ko delavec koristi letni dopust, je na bolniški, ko pride v Slovenijo le zaradi opravljanja zdravniškega pregleda ali zaradi izobraževanja ipd. Glede opravljanja dela v Sloveniji čas opravljanja dela ni definiran, iz česar izhaja, da do prekinitve obdobja pride tudi v primeru, če delavec zgolj 1 dan opravlja delo v Sloveniji. Vendar opozarjamo, da je v postopku kontrole treba dokazati, da je delavec dejansko tudi delal v Sloveniji.

Nazaj

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.