Obveznost obveščanja o rezidentskem statusu

Vprašanje:

Ker smo v fazi začetka obračunavanja plač me zanima, na kateri podlagi dobimo informacijo ali je delojemalec rezident ali nerezident?

Odgovor:

»Davčna obveznost delojemalca  je odvisna od njegovega statusa (rezident, nerezident). Delojemalec je dolžan izplačevalca dohodka obvestiti o rezidentskem statusu. Ko delojemalec pridobi odločbo davčnega organa o ugotovljenem oziroma spremenjenem davčnem statusu mora izplačevalca dohodkov v Sloveniji obvestiti o ugotovljenem davčnem statusu in mu hkrati predložiti odločbo davčnega organa. Izplačevalec dohodkov se namreč šteje za plačnika davka, zato je dolžan v oddanem obračunu davčnega odtegljaja (obrazec  REK-O) upoštevati enak podatek o rezidentstvu, kot je zaveden v davčnem registru.«

Nazaj

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.