Odbitek vstopnega DDV od nakupa stanovanja

Vprašanje:

Podjetje je kupilo novo stanovanje, ki ga bo oddajalo v najem fizični osebi. Stanovanje je bilo kupljeno z 9,5% ddv-jem. Ali si podjetje lahko odbije vstopni ddv od nakupa stanovanja in nakupa opreme za stanovanje.

Odgovor:

ZDDV-1 daje pravico do odbitka DDV le v primerih, če bi nepremičnino uporabljali za opravljane obdavčene dejavnosti. Dajanje nepremičnin v najem pa je na podlagi 44/-/2 ZDDV-1 oproščen DDV. Predpostavljam, da fizična oseba ne more z najemodajalcem skleniti dogovora po 45. a členu ZDDV-1 za obdavčen najem, ker ni identificirana za namene DDV. Ker bo podjetje v tem primeru dajalo stanovanje v oproščen najem, nima pravice do dobitka DDV, plačanega ob nakupu tega stanovanja.

Nazaj

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.