Odpoved iz poslovnega razloga in odpravnina

Vprašanje:

Imamo vprašanje glede odpovedi delavca. Delavec je pri nas zaposlen leto in pol, razlogi za odpoved pa so poslovni in sicer upad dela. Zanima nas ali moramo biti na kaj še posebaj pozorni ko mu izročimo odpoved. In kakšen je potem postopek da delavca odjavimo?

Odgovor:

V skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/2013, s spremembami, v nadaljevanju: ZDR-1) je eden izmed razlogov za redno odpoved s strani delodajalca poslovni razlog, pri katerem sta pomembni predvsem dve stvari, (i) prenehanja potrebe po opravljanju določenega dela pod pogoji iz pogodbe o zaposlitvi in (ii) vzrok za navedeno prenehanje potrebe po delu je v ekonomskih, organizacijskih, tehnoloških, strukturnih ali podobnih razlogih na strani delodajalca. Pri podaji odpovedi pogodbe je pomembno, da navedeni razlog podrobno opišete in utemeljite.

 

Tretji odstavek 87. člena ZDR-1 določa, da mora delodajalec ob odpovedi delavca pisno obvestiti o pravnem varstvu in o pravicah iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti ter o obveznosti prijave v evidenco iskalcev zaposlitve.

 

Pomembno je, da odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcu vročite na enega izmed načinov, ki so določeni v drugem odstavku 88. člena ZDR-1, torej praviloma osebno v vaših prostorih oziroma po določilih o vročanju skladno z Zakonom o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07, s spremembami, v nadaljevanju: ZPP).

 

Nadalje je pomembno tudi dejstvo, da delavcu na podlagi prvega odstavka 108. člena ZDR-1 pripada odpravnina, če mu delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnih razlogov. Osnova za izračun odpravnine je povprečna mesečna plača, ki jo je prejel delavec ali ki bi jo prejel delavec, če bi delal, v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo. Upoštevajo se torej izplačane plače.

 

Posledica prenehanja delovnega razmerja je tudi odjava delavca iz obveznih socialnih zavarovanj. Delodajalec mora odjavo delavca vložiti na obrazcu M-2 (Podrobna navodila za oddajo obrazca preko Slovenske poslovne točke lahko najdete tu: https://spot.gov.si/sl/poslovanje/zaposlovanje-in-delovno-razmerje/socialna-varnost-in-zavarovanja/odjava-obrazec-m-2/). Rok za odjavo je osem dni od prenehanja pogojev za zavarovanje. Delodajalci so dolžni delavcem izročiti kopijo potrdila o odjavi iz zavarovanja v roku 15 dni od prenehanja delovnega razmerja. Slednje je določeno v tretjem odstavku 30. člena Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 111/13, s spremembami, v nadaljevanju: ZMEPIZ-1).

 

 

Nazaj

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.