Posredniši posel z vidika DDV in dohodnine

Vprašanje:

Odpiramo dejavnost drop shippinga in sicer: Stranka A bi posredovala pri dobavitelju B (Kitajska), da proda in odpošlje blago kupcu C (ZDA). Blago na ozemlje Slo ne bi nikoli prišlo, šlo naj bi direktno iz Kitajske v Zda. Račun bi dobavitelj B posredoval posredniku A. Ta bi potem skupaj s svojo provizijo fakturiral kupcu C. Kako bi dejavnost najlažje zapeljali – v kolikor bi bil normiranec, je slaba stran da bi plačal dohodnino od celotne vrednosti, ne le od provizije. Temu se lahko izogne le, da deluje v tujem imenu za tuj račun, ampak v tem primeru bi kupec potem na kopiji fakture videl dejansko ceno, kar pa posredniku ni v interesu. Kako bi tu bilo z DDV? Zaradi storitev v tujini bi moral pridobiti posebno ID številko. Kaj se dejansko šteje v promet stranke A glede ddv. Kakšna pot bi bila po vaši presoji najenostavnejša, da je stranka A na varni strani glede obdavčitve v SLO. Tako z vidika ddv kot dohodnine.

Odgovor:

Davčni zavezanec (ni registriran za DDV) A (iz vprašanja ni jasno ali je to d.o.o. ali sp.p) iz Slovenije je posrednik med dobaviteljem B iz Kitajske in kupcem C iz ZDA. Zanima vas kako posel izpeljati z vidika DDV in dohodnine oz. DDPO (normiranec ali dejanski odhodki).

Vse kar ste navedla v vprašanju drži, razen tega, da se provizija, ki bi se zaračunala davčnemu zavezancu iz ZDA, ne všteva v kvoto za DDV registracijo. Posebno DDV številko FURS dodeli tistim zavezancem, ki opravijo storitev po 25. čl. ZDDV-1 (posredovanje se generalno uvršča v 25. čl. ZDDV-1) prejemniku iz EU (4. odstavek 78. čl. ZDDV-1). V vašem primeru je prejemnik iz ZDA in zato se mu ni treba avtomatično identificirati za namene DDV in ta višina prometa (provizija) se ne všteva v kvoto za DDV registracijo. Do sem mislim provizijo, ki jo omenjate v vprašanju. Provizija bi bila takrat, ko bi A zaračunal C-ju provizijo, C pa bi dobila račun od B. Kot ste napisala ne želite, da C vidi ceno od B kar pomeni, da A ne deluje le kot posrednik (naloga posrednika je, da najde in poveže kupca in prodajalca on pa zato posredovanje dobi provizijo).

Zaradi navedenega dvomim, da bi bil A lahko le posrednik. Če A proda blago C- ju, bo ta prodaja po moji oceni brez slovenskega DDV-ja, ker blago nikoli ne pride v Slovenijo in ni izvoženo iz Slovenije in ni predmet obdavčitve s slovenskim DDV po 3. čl. ZDDV-1.

Če A noče, da bi C videl znesek računa od B potem je edina možnost ta da A zaračuna celotno vrednost blaga C. Če je v taki shemi A normiranec mu gre cel znesek prometa v davčno osnovo. Ne glede na to ali je A d.o.o. ali s.p. sta sistema dva – normirani in dejanski stroški. Če je normirani je sicer res, da gre vse v prihodke, ampak na drugi strani ima avtomatične 80 % stroške (omejitev je v absolutnem znesku), drugače pa so stroški dejanski in si mora A izračunati kaj se bolj splača, saj to samo iz vprašanja ni možno povedati. Če bo imel A dejanskih stroškov več kot 80 %, potem se ji v sistem normiranca ne splača, če bo dejanskih stroškov malo, je potrebno izračunati ali dobiček npr. iz s.p. morebiti lahko zniža na 0 z osebnimi olajšavami … Torej z vidika dohodnine ali pa DDPO je potrebno narediti nekaj testnih izračunov, da se ugotovi, kaj se A bolj splača, kaj dosti drugega prostora pa tukaj ni.

Nazaj

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.