Prefakturiranje stroška za letalske karte in DDV

Vprašanje:

Imamo vprašanje v zvezi s prefakturiranjem letalske karte. Zaposleni v javnem sektorju je bil napoten na službeno pot v tujino. Račun za letalsko karto v obe smeri je prejela in plačala občina. Naknadno je zaposleni izrazil željo, da bi strošek letalske karte v eno smer poravnal sam (uporaba v zasebne namene). Račun za polovico letalske karte bomo izstavili zaposlenemu. Zanima nas ali se obračuna DDV.

Odgovor:

V konkretnem primeru gre za samostojno transakcijo - zaračunana letalska karta. Gre za opravljanje storitev v svojem imenu in za tuj račun, zato se šteje, da opravite te storitve sami. V kolikor gre za mednarodni prevoz potnikov, je storitev oproščena plačila DDV (49. člen ZDDV-1).

Po splošnem načelu je prevoz potnikov obdavčen tam, kjer je dejansko opravljen. Vendar pa je skladno z drugim odstavkom 49. člena ZDDV-1 plačila DDV oproščen mednarodni prevoz potnikov, razen cestnega. Definicija mednarodnega prevoza potnikov definira 28. člen PZDDV-1, ki določa: "Če kraj odhoda ali prihoda pri zračnem, pomorskem ali železniškem prevozu potnikov ni v Sloveniji, se šteje, da je celotna prevožena pot opravljena zunaj Slovenije. Kraj odhoda oziroma prihoda je tisti, ki je na vozovnici naveden kot kraj odhoda oziroma kot prvi namembni kraj."

Navedeno pomeni, da se pri mednarodnih letalskih prevozih (kjer kraj odhoda ali kraj prihoda ni Slovenija) šteje, da je celotna pot opravljena zunaj Slovenije in tako posledično ni predmet slovenskega DDV.

Občina v tem primeru na izdanem računu ne obračuna slovenskega DDV (klavzula na računu: DDV ni obračunan na podlagi drugega odstavka 49. člena ZDDV-1 (oprostitev mednarodnega potniškega prometa").

Nazaj

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.