Prevzem ali združitev

Vprašanje:

Kako izberemo podjetje primerno za prevzem ali združitev?

Odgovor:

Odločilno vprašanje pri prevzemu predstavlja izbira podjetja, ki ga želimo pripojiti, spojiti ali prevzeti. Izhodiščne točke pri odločitvi so obstoječe težave, ki  jih je podjetje zaznalo in katerega želi s povezovanjem rešiti. Glede na težave naj bi imela ciljna podjetja naslednje značilnosti:

slika
 Vir: Tajnikar Maks. Združitve in prevzemi gospodarskih družb - Pripojitve, spojitve in prevzemi. Društvo ekonomistov, Ljubljana, 2000a, str. 30


V praksi navadno ne gre le za eno težavo, temveč se jih prepleta več. Pred združitvijo ali prevzemom  pa je seveda ključno, da obvladujemo obstoječ obseg poslovanja, v nasprotnem se bodo težave, ki izhajajo iz neobvladovanja, potencirala in lahko privedejo tudi do propada podjetja.


Nazaj

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.