Pripadajoča dnevnica za napotitev več kot 30 dni

Vprašanje:

Zanima me na konkretnem primeru, npr. v januarju imam primer, da je delavec v obdobju od 3.1. do 07.1. opravljal redno delo v SLO, z 08.01. je pa napoten na delo v tujino, za napotitev že vem, da bo trajala več kot 30 dni. Ali bi morala v januarju obračunati za obdobje od 08.01 - 31.01. dnevnico, ali če že v začetku vem, da bo napotitev daljša od 30 dni, obračunam povračila stroškov prehrane kot pri napotitvah daljših od 30 dni (po 14,33 €)?

Odgovor:

V kolikor je že na začetku napotitve znano, da bo skupna napotitev trajala več kot 30 dni, pripada delavcu neobdavčeno povračilo stroškov prehrane med delom (7,96 eur), povečane za 80 % glede na višino, ki jo določi vlada (kar trenutno znaša 14,33 eur).

Nazaj

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.