Uničena osnovna sredstva v primeru višje sile in obračun DDV

Vprašanje:

Naše podjetje je 13.7.2023 prizadel močan veter, ki je odnesel streho, posledično pa tudi delno porušenje sten in zamakanje stavbe. Pri tem smo utrpeli precej škode, ki se še ugotavlja in popisuje na zalogah gotovih proizvodov in surovin. Uničena so tudi osnovna sredstva. Ali je pri uničenju zaradi višje sile treba obračunati DDV (od uničenih zalog)? Kako se poroča v DDV obrazec? Kako je z uničenimi osnovnimi sredstvi zaradi višje sile? Jih moramo izpisati iz registra. Kam gre preostala (neodpisana) vrednost le-teh? Med stroške?? Ali popravila strehe, sten in ostalih popravil lahko knjižimo na povečanje zgradbe? Ali med stroške, če bomo dobili povračilo od zavarovalnice?

Odgovor:

DDV ne rabite obračunati od zalog – imejte zapisnik (ali policijski ali od prijavljene škode od zavarovalnice, skratka nekaj uradnega, prav tako imejte poslikano, zapisano podpisano ipd.). Gre res za višjo silo in menim, da bo to vzdržalo, da DDV od zalog ne obračunate in DDV vračate. Ničesar ne poročate na obrazcu DDV-O.

V primeru, da so zaloge uničene jih odpišite ali jih preknjižite na posebni konto (stroškovno mesto), kot trenutno neuporabne zaloge. V primeru, da so 100 % uničene jih tudi odpišite (721 / 310 ali 630). Predlagam, da imate čim več interne dokumentacije in uradni popis s strani zavarovalnega agenta.

V primeru, da so osnovna sredstva uničena in imajo še knjigovodsko vrednost, knjižite:

- 720 / 050 – odpis po knjigovodski vrednosti in

- 050 / 040 – izločitev po nabavni vrednosti.

Zaradi višje sile in ustrezne dokumentacije so odhodki (konto 720) davčno priznani. Ko boste dobili od zavarovalnice imeli odobreno odškodnino boste knjižili 165 / 786 in plačilo od zavarovalnice 110 / 165. Konto 786 vam bo davčno priznan prihodek.

Če osnovna sredstva nimajo več knjigovodske vrednosti (ste jih že 100 % amortizirali) in ste jih še vedno uporabljali naredite samo izločitev – 050 / 040 – po nabavni vrednosti.

Osnova sredstva, ki jih boste izločili in jih ne boste več uporabljali jih tudi izpišite iz registra osnovnih sredstev.

Menim, da je bolje in pravilneje, da knjižite popravila na povečanje nabavne vrednosti - razred 0 (skupina 02) in podaljšajte življenjsko dobo in to upoštevajte pri določanju amortizacijske stopnje in nove vrednosti stroška amortizacije.


Nazaj

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.