Zakonska ureditev izračuna dnevnic

Vprašanje:

Katera uredba določa način izračunanja dnevnic?

Odgovor:

Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja določa le višino dnevnic glede na trajanje službenega potovanja, ne ureja pa metodologije (načina) izračuna dnevnic. Predpis Vlade RS, ki ureja povračila stroškov za službena potovanja v tujino, je Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino. Ta uredba ureja tudi metodologijo (način) izračuna dnevnic. Skladno s 5. členom te uredbe se namreč dnevnice, ki veljajo za državo, v katero se službeno potuje, obračunajo za celoten čas trajanja službenega potovanja, ki se izračuna v urah od datuma in ure začetka potovanja do datuma in ure, ko se službeno potovanje konča. Na tej podlagi se najprej ugotovi število celih dnevnic za vsakih 24 ur potovanja, za preostanek ur pa se dnevnica ugotovi v skladu s 6. členom te uredbe.

 

Nazaj

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.