Kako izvajamo evidenčna javna naročila?

Pri evidenčnih javnih naročilih torej ne gre za javna naročila, ampak gre za manj stroga pravila, kot to velja za postopke javnih naročil.

Za vodenje tovrstnih postopkov ZJN-3 ne zahteva:

  1. da naročnik sprejme interni akt, v katerem bi bila pravila za oddajo tovrstnih naročil določena. Lahko ga sprejme, ni pa ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.