Oddaja javnih naročil za dobavo blaga, storitev ali gradenj v zvezi s sanacijo škode in odpravo posledic poplav

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

V povezavi z nedavno vremensko ujmo, ki je prizadejala Republiko Slovenijo, je ministrica za javno upravo izdala dokument Tolmačenje javnonaročniške zakonodaje – javno naročanje v zvezi z naravnimi nesrečami in odpravo škode (dokument štev. 430-3/2023/20 z dne 07. 08. 2023 – v nadaljevanju Tolmačenje). V njem ministrica pojasnjuje, da se za nekatera nujna naročila Zakon o javnem naročanju (nadaljevanju ZJN-3) ne uporablja, medtem ko vsa preostala javna naročila sodijo pod pravni režim ZJN-3, vendar jih je glede na okoliščine posameznega primera mogoče oddati tudi po poenostavljenem režimu.

 

I.  Naročila, ki so izvzeta iz režima ZJN-3

Ministrica v Tolmačenju najprej navaja ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.