Kako izvajamo evidenčna javna naročila?

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Finančni menedžment in kontroling .

 Finančni menedžment in kontroling

Kratek predogled članka:

Pri evidenčnih javnih naročilih torej ne gre za javna naročila, ampak gre za manj stroga pravila, kot to velja za postopke javnih naročil.

Za vodenje tovrstnih postopkov ZJN-3 ne zahteva:

  1. da naročnik sprejme interni akt, v katerem bi bila pravila za oddajo tovrstnih naročil določena. Lahko ga sprejme, ni pa ga dolžan imeti. Če pa naročnik vendarle sprejme takšen akt (navodila, pravilnik), potem mora izvajati evidenčna javna naročila upoštevajoč ta določila;
  2. da naročnik izvaja določena formalna ravnanja, razen, da vodi evidenco o oddanih javnih naročilih in letno poroča o teh naročilih;
  3. naročniku ne nalaga, da pri izvedbi evidenčnih javnih naročil ...

Priročnik Finančni menedžment in kontroling

Priročnik in portal vam zagotavljata:

  • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
  • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
  • uporabna orodja za finančno poročanje,
  • nasvete za hiter odziv na zakonodajne novosti in nove priložnosti na trgu.